Chiến dịch

[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Janflower

ADPIA thông báo kể từ ngày 04/11/2022, chiến dịch JanFlower chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 18-11-2022
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Gapo

ADPIA thông báo kể từ ngày 16/11/2022, chiến dịch GAPO chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 16-11-2022
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Dr.Clo

ADPIA thông báo kể từ ngày 03/11/2022, chiến dịch DRCLO chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 03-11-2022
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết mới trên Adpia

ADPIA thông báo kể từ ngày 20/10/2022, chiến dịch Taobao, Newchic & Pomelo chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA. Các Publisher cập nhật để đẩy số thật tốt nha:

Huyền Trang 24-10-2022
CHIẾN DỊCH AHAS CHÍNH THỨC TRỞ LẠI

Sau một thời gian tạm ngưng, từ 18.10.2022 chiến dịch AHAS đã sẵn sàng nhận traffic. Hiện tại chỉ đang áp dụng đối với hệ điều hành iOS.

Huyền Trang 18-10-2022
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết AHAS

ADPIA thông báo kể từ ngày 23/09/2022, chiến dịch AHAS chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 23-09-2022
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết MOMI

ADPIA thông báo kể từ ngày 20/09/2022, chiến dịch MOMI chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 21-09-2022
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Cashspace

ADPIA thông báo kể từ ngày 15/09/2022, chiến dịch CASHSPACE chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 15-09-2022
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Amy Beauty

ADPIA thông báo kể từ ngày 08/09/2022, chiến dịch AMY BEAUTY chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 08-09-2022
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Zaimoo

ADPIA thông báo kể từ ngày 24/08/2022, chiến dịch ZAIMOO chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 25-08-2022
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Fujina

ADPIA thông báo kể từ ngày 15/08/2022, chiến dịch FUJINA chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 15-08-2022
icon icon