Chiến dịch

KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT VITOS

ADPIA thông báo từ ngày 06/08/2021, chiến dịch VITOS chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 09-08-2021
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT BLACASA

ADPIA thông báo kể từ ngày 03/08/2021, chiến dịch BLACASA - chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 04-08-2021
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT ICANKID

ADPIA thông báo kể từ ngày 26/07/2021, chiến dịch ICANKID chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 28-07-2021
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT PIZKIE

ADPIA thông báo kể từ ngày 22/07/2021, chiến dịch PIZKIE chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 23-07-2021
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT DOCOSAN

ADPIA thông báo kể từ ngày 08/07/2021, chiến dịch DOCOSAN chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 08-07-2021
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT SMIS

ADPIA thông báo kể từ ngày 08/07/2021, chiến dịch SMIS chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 08-07-2021
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT TPBANK

ADPIA thông báo kể từ ngày 24/06/2021, chiến dịch TPBANK chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 25-06-2021
RA MẮT CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ LIÊN KẾT KHANG ĐƯỜNG

ADPIA thông báo kể từ ngày 18/06/2021, chiến dịch KHANGDUONG chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA

Admin 18-06-2021
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT VIETCREDIT

ADPIA thông báo kể từ ngày 17/06/2021, thương hiệu VIETCREDIT chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA

Admin 17-06-2021
RA MẮT CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ LIÊN KẾT G.COSMETICS

ADPIA thông báo kể từ ngày 09/06/2021, thương hiệu G.COSMETICS chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA

Admin 09-06-2021
KHỞI SÓNG CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ LIÊN KẾT FOREO

ADPIA thông báo kể từ ngày 28/05/2021, thương hiệu FOREO chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA

Admin 28-05-2021
icon