Chiến dịch

CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT VALA RA MẮT TRÊN NỀN TẢNG ADPIA

ADPIA thông báo kể từ ngày 28/12/2020, chiến dịch tiếp thị liên kết VALA chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 28-12-2020
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT ELITEFLY

ADPIA thông báo kể từ ngày 24/12/2020, chiến dịch tiếp thị liên kết ELITEFLY chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 24-12-2020
RA MẮT CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT JAVIN

ADPIA thông báo kể từ ngày 23/12/2020, chiến dịch tiếp thị liên kết JAVIN chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 23-12-2020
CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT BEAUTY BUFFET CHÍNH THỨC KHỞI SÓNG

ADPIA thông báo kể từ ngày 18/12/2020, chiến dịch tiếp thị liên kết BEAUTY BUFFET chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 18-12-2020
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT CSHOPBEAUTY

ADPIA thông báo kể từ ngày 17/12/2020, chiến dịch tiếp thị liên kết CSHOPBEAUTY chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA

Admin 17-12-2020
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT TIỀN ƠI

ADPIA thông báo kể từ ngày 16/12/2020, chiến dịch tiếp thị liên kết TIENOI chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 16-12-2020
RA MẮT CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT UNICA

ADPIA thông báo kể từ ngày 15/12/2020, chiến dịch tiếp thị liên kết UNICA chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA

Admin 15-12-2020
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT GUNZE

ADPIA thông báo kể từ ngày 11/12/2020, chiến dịch tiếp thị liên kết GUNZE chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 11-12-2020
CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT YES24 CHÍNH THỨC LÊN SÓNG ADPIA

ADPIA thông báo kể từ ngày 11/12/2020, chiến dịch tiếp thị liên kết YES24 chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 11-12-2020
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT MARGUERITE PARIS

ADPIA thông báo kể từ ngày 07/12/2020, thương hiệu nội y cao cấp MARGUERITE PARIS chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 07-12-2020
RA MẮT CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT CORELE

ADPIA thông báo kể từ ngày 07/12/2020, thương hiệu nội y cao cấp của Pháp CORELE chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 07-12-2020