Chiến dịch

Chiến dịch Tamo và Findo thay đổi hoa hồng

ADPIA xin thông báo chương trình tiếp thị liên kết điều chỉnh TĂNG HOA HỒNG áp dụng từ ngày 07/04/2022 - 20/04/2022

Admin 07-04-2022
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT YUMMY

ADPIA thông báo kể từ ngày 05/04/2022, chiến dịch YUMMY chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 05-04-2022
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT BICI COSMETICS

ADPIA thông báo kể từ ngày 01/04/2022, chiến dịch BICI COSMETICS chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 01-04-2022
THÔNG BÁO CÁC CHIẾN DỊCH MỚI ĐỘC QUYỀN LÊN SÓNG TRÊN ADPIA

ADPIA thông báo kể từ ngày 31/03/2022, các chiến dịch mới ĐỘC QUYỀN sau chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 31-03-2022
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT MULTILAN

ADPIA thông báo kể từ ngày 11/03/2022, chiến dịch MULTILAN chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 11-03-2022
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT GREENOLY

ADPIA thông báo kể từ ngày 04/03/2022, chiến dịch GREENOLY chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 04-03-2022
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT ONCREDIT

ADPIA thông báo kể từ ngày 04/03/2022, chiến dịch ONCREDIT chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 04-03-2022
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT TIKME

ADPIA thông báo kể từ ngày 04/03/2022, chiến dịch TIKME chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 04-03-2022
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT BẤT ĐỘNG SẢN TUẤN - Viện Nghiên cứu và Phát triển Bất Động Sả

ADPIA thông báo kể từ ngày 03/03/2022, chiến dịch BDSTUAN chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 03-03-2022
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT DURAMAX

ADPIA thông báo kể từ ngày 24/02/2022, chiến dịch DURAMAX chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 24-02-2022
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT BDSTUAN123

ADPIA thông báo kể từ ngày 23/02/2022, chiến dịch BDSTUAN123 chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 23-02-2022
icon