Chiến dịch

[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Orgalife

ADPIA thông báo kể từ ngày 09/02/2023, chiến dịch ORGALIFE chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 09-02-2023
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết BomFamily

ADPIA thông báo kể từ ngày 07/02/2022, chiến dịch BOMFAMILY chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 08-02-2023
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Takomo

ADPIA thông báo kể từ ngày 03/02/2023, chiến dịch Takomo chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 06-02-2023
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Moneyveo

ADPIA thông báo kể từ ngày 03/02/2023, chiến dịch Moneyveo chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 03-02-2023
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Moneycat

ADPIA thông báo kể từ ngày 02/02/2023, chiến dịch MONEYCAT chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 03-02-2023
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Solcredit

ADPIA thông báo kể từ ngày 18/01/2023, chiến dịch SOLCREDIT chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 31-01-2023
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Elite

ADPIA thông báo kể từ ngày 06/01/2023, chiến dịch ELITE chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 06-01-2023
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết VUSEDU

ADPIA thông báo kể từ ngày 02/01/2023 chiến dịch VUSEDU chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 03-01-2023
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Klook

ADPIA thông báo kể từ ngày 22/12/2022, chiến dịch KLOOK chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 22-12-2022
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết PlatformX

ADPIA thông báo kể từ ngày 22/12/2022, chiến dịch PLATFORMX chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 22-12-2022
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết VIB

ADPIA thông báo kể từ ngày 08/12/2022, chiến dịch VIB chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 08-12-2022
icon icon