Chiến dịch

KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT SHOPBV199

Từ ngày 19/11/2021, chiến dịch SHOPBV199 chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 19-11-2021
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT CAPOKIDS

Từ ngày 09/11/2021, chiến dịch CAPOKIDS chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 10-11-2021
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT GALAXYPLAY

Từ ngày 04/11/2021, chiến dịch GALAXYPLAY chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 04-11-2021
[CHIẾN DỊCH MỚI] KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT CREZU

ADPIA thông báo kể từ ngày 28/10/2021, chiến dịch CREZU chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 28-10-2021
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT ALOCREDIT

ADPIA thông báo kể từ ngày 19/10/2021, chiến dịch ALOCREDIT chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 19-10-2021
[CHIẾN DỊCH MỚI] KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT SẮC NGỌC KHANG

Từ ngày 12/10/2021, chiến dịch HTPPHARMA chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 13-10-2021
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT MYTV

từ ngày 26/08/2021, chiến dịch MYTV chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 27-08-2021
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT ELSA SPEAK

Từ ngày 20/08/2021, chiến dịch ELSA chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 23-08-2021
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT ICANKID

Từ ngày 20/08/2021, chiến dịch ICANKID chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 23-08-2021
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT MASVN

ADPIA thông báo kể từ ngày 09/08/2021, chiến dịch MASVN chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 09-08-2021
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT UNIE VÀ KALITE

ADPIA thông báo kể từ ngày 09/08/2021, chiến dịch UNIE và chiến dịch KALITE chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 09-08-2021
icon