Chiến dịch

KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT SMIS

ADPIA thông báo kể từ ngày 08/07/2021, chiến dịch SMIS chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 08-07-2021
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT TPBANK

ADPIA thông báo kể từ ngày 24/06/2021, chiến dịch TPBANK chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 25-06-2021
RA MẮT CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ LIÊN KẾT KHANG ĐƯỜNG

ADPIA thông báo kể từ ngày 18/06/2021, chiến dịch KHANGDUONG chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA

Admin 18-06-2021
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT VIETCREDIT

ADPIA thông báo kể từ ngày 17/06/2021, thương hiệu VIETCREDIT chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA

Admin 17-06-2021
RA MẮT CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ LIÊN KẾT G.COSMETICS

ADPIA thông báo kể từ ngày 09/06/2021, thương hiệu G.COSMETICS chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA

Admin 09-06-2021
KHỞI SÓNG CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ LIÊN KẾT FOREO

ADPIA thông báo kể từ ngày 28/05/2021, thương hiệu FOREO chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA

Admin 28-05-2021
RA MẮT CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ LIÊN KẾT REJUVASKIN & SCARHEAL

ADPIA thông báo kể từ ngày 26/05/2021, chương trình tiếp thị liên kết REJUVASKIN và SCARHEAL chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA

Admin 27-05-2021
KHỞI SÓNG CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ LIÊN KẾT BLACASA

ADPIA thông báo kể từ ngày 24/05/2021, chương trình tiếp thị liên kết BLACASA chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA

Admin 24-05-2021
RA MẮT CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ LIÊN KẾT HOAXINH

ADPIA thông báo kể từ ngày 24/05/2021, chương trình tiếp thị liên kết HOAXINH chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 24-05-2021
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT ADIDAS

ADPIA thông báo kể từ ngày 24/05/2021, chương trình tiếp thị liên kết ADIDAS chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 24-05-2021
KHỞI SÓNG CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ LIÊN KẾT GRAB

ADPIA thông báo kể từ ngày 14/05/2021, chương trình tiếp thị liên kết GRAB chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 14-05-2021
icon