Chiến dịch

[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Ninja Fulfillment

ADPIA thông báo kể từ ngày 06/06/2024, chiến dịch Ninja Fulfillment chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 06-06-2024
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Chilidol

ADPIA thông báo kể từ ngày 29/05/2024, chiến dịch Chilidol chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 29-05-2024
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Gimedi Pharma

ADPIA thông báo kể từ ngày 22/05/2024, chiến dịch Gimedi Pharma chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 22-05-2024
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Azgotrip

ADPIA thông báo kể từ ngày 03/05/2024, chiến dịch Azgotrip chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 03-05-2024
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết TikTok Shop

ADPIA thông báo kể từ ngày 03/05/2024, chiến dịch TikTok Shop chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 03-05-2024
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Amazon

ADPIA thông báo kể từ ngày 24/04/2024, chiến dịch Amazon chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 24-04-2024
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Sky Credit

ADPIA thông báo kể từ ngày 17/04/2024, chiến dịch Phong mã đạo sĩ chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 17-04-2024
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Phong Ma Đạo Sĩ

ADPIA thông báo kể từ ngày 16/04/2024, chiến dịch Phong mã đạo sĩ chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 16-04-2024
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Ví may mắn

ADPIA thông báo kể từ ngày 10/04/2024, chiến dịch Ví may mắn chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 10-04-2024
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết The 1986

ADPIA thông báo kể từ ngày 09/04/2024, chiến dịch THE 1986 chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 09-04-2024
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết OCB Card

ADPIA thông báo kể từ ngày 03/04/2024, chiến dịch OCB CARD chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 03-04-2024
icon icon