Chiến dịch

[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết TikTok Shop

ADPIA thông báo kể từ ngày 03/05/2024, chiến dịch TikTok Shop chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 03-05-2024
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Amazon

ADPIA thông báo kể từ ngày 24/04/2024, chiến dịch Amazon chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 24-04-2024
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Sky Credit

ADPIA thông báo kể từ ngày 17/04/2024, chiến dịch Phong mã đạo sĩ chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 17-04-2024
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Phong Ma Đạo Sĩ

ADPIA thông báo kể từ ngày 16/04/2024, chiến dịch Phong mã đạo sĩ chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 16-04-2024
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Ví may mắn

ADPIA thông báo kể từ ngày 10/04/2024, chiến dịch Ví may mắn chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 10-04-2024
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết The 1986

ADPIA thông báo kể từ ngày 09/04/2024, chiến dịch THE 1986 chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 09-04-2024
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết OCB Card

ADPIA thông báo kể từ ngày 03/04/2024, chiến dịch OCB CARD chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 03-04-2024
[A25HOTEL] Ra mắt Combo Family

Ưu đãi đặc biệt tại A25 Hotel có thể bạn chưa biết? A25 ra mắt Combo Family với giá vô cùng hấp dẫn cho khách hàng đặt trước.

Huyền Trang 27-03-2024
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Home Credit

ADPIA thông báo kể từ ngày 22/03/2024, chiến dịch Home Credit chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 22-03-2024
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Home Paylater

ADPIA thông báo kể từ ngày 22/03/2024, chiến dịch Home Paylater chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 22-03-2024
icon