Chiến dịch

[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Đồng Shop Sun

ADPIA thông báo kể từ ngày 05/07/2024, chiến dịch Đồng Shop Sun chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 05-07-2024
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Face Wash Fox

ADPIA thông báo kể từ ngày 22/06/2024, chiến dịch FaceWashFox chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 05-07-2024
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết California Fitness & Yoga (CFYC)

ADPIA thông báo kể từ ngày 28/06/2024, chiến dịch California Fitness & Yoga chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 28-06-2024
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết EasyWeGo

ADPIA thông báo kể từ ngày 25/06/2024, chiến dịch EasyWeGo chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 26-06-2024
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Khởi Nguyên Mobile

ADPIA thông báo kể từ ngày 19/06/2024, chiến dịch Khởi Nguyên Mobile chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 19-06-2024
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Ninja Fulfillment

ADPIA thông báo kể từ ngày 06/06/2024, chiến dịch Ninja Fulfillment chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 06-06-2024
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Chilidol

ADPIA thông báo kể từ ngày 29/05/2024, chiến dịch Chilidol chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 29-05-2024
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Gimedi Pharma

ADPIA thông báo kể từ ngày 22/05/2024, chiến dịch Gimedi Pharma chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 22-05-2024
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Azgotrip

ADPIA thông báo kể từ ngày 03/05/2024, chiến dịch Azgotrip chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 03-05-2024
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết TikTok Shop

ADPIA thông báo kể từ ngày 03/05/2024, chiến dịch TikTok Shop chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 03-05-2024
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Amazon

ADPIA thông báo kể từ ngày 24/04/2024, chiến dịch Amazon chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 24-04-2024
icon icon