Chiến dịch

[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Bitu

ADPIA thông báo kể từ ngày 30/11/2023, chiến dịch BITU chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 30-11-2023
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Hity

ADPIA thông báo kể từ ngày 28/11/2023, chiến dịch HITY chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 28-11-2023
[TINVAY] Vay dễ dàng - Duyệt thần tốc

Tinvay là một tân binh nhưng với tỷ lệ duyệt cao, hoa hồng lớn cùng với bonus cực khủng đã giúp TinVay lấy lòng được nhiều publisher.

Huyền Trang 07-11-2023
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Nha khoa Flora

ADPIA thông báo kể từ ngày 30/10/2023, chiến dịch nha khoa Flora chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 31-10-2023
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Gomi Mall

ADPIA thông báo kể từ ngày 30/10/2023, chiến dịch Gomi Mall chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 31-10-2023
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Classy

ADPIA thông báo kể từ ngày 13/10/2023, chiến dịch Classy chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 16-10-2023
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Beyond Banx

ADPIA thông báo kể từ ngày 13/10/2023, chiến dịch Beyond Banx chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 13-10-2023
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết 25FIT

ADPIA thông báo kể từ ngày 02/10/2023, chiến dịch 25FIT chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 02-10-2023
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Premier

ADPIA thông báo kể từ ngày 26/09/2023, chiến dịch Premier chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 26-09-2023
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết VMCVN hình thức mới

ADPIA thông báo kể từ ngày 25/09/2023, chiến dịch VMCVN chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA với hình thức CPQL mới.

Huyền Trang 25-09-2023
icon icon