Chiến dịch

Khởi sóng chiến dịch ATC Group

ADPIA thông báo kể từ ngày 28/04/2022, chiến dịch ATC GROUP chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 28-04-2022
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT BE

ADPIA thông báo kể từ ngày 25/04/2022 chiến dịch Be App chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 25-04-2022
Khởi sóng chiến dịch mới trên ADPIA

ADPIA thông báo kể từ ngày 12/04/2022, các chiến dịch mới sau chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 12-04-2022
Chiến dịch Tamo và Findo thay đổi hoa hồng

ADPIA xin thông báo chương trình tiếp thị liên kết điều chỉnh TĂNG HOA HỒNG áp dụng từ ngày 07/04/2022 - 20/04/2022

Admin 07-04-2022
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT YUMMY

ADPIA thông báo kể từ ngày 05/04/2022, chiến dịch YUMMY chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 05-04-2022
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT BICI COSMETICS

ADPIA thông báo kể từ ngày 01/04/2022, chiến dịch BICI COSMETICS chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 01-04-2022
THÔNG BÁO CÁC CHIẾN DỊCH MỚI ĐỘC QUYỀN LÊN SÓNG TRÊN ADPIA

ADPIA thông báo kể từ ngày 31/03/2022, các chiến dịch mới ĐỘC QUYỀN sau chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 31-03-2022
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT MULTILAN

ADPIA thông báo kể từ ngày 11/03/2022, chiến dịch MULTILAN chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 11-03-2022
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT GREENOLY

ADPIA thông báo kể từ ngày 04/03/2022, chiến dịch GREENOLY chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 04-03-2022
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT ONCREDIT

ADPIA thông báo kể từ ngày 04/03/2022, chiến dịch ONCREDIT chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 04-03-2022
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT TIKME

ADPIA thông báo kể từ ngày 04/03/2022, chiến dịch TIKME chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 04-03-2022
icon