Chiến dịch

Chiến dịch Shopee KOL - Hoa hồng siêu to siêu xịn

Chiến dịch Shopee KOL mở đăng ký, nghe nó đã quá xá, nên phải cập nhật ngay cho anh em siêu ưu đãi độc quyền hấp dẫn khi tham gia chiến dịch ngay, để anh em không bỏ lỡ cơ hội

Huyền Trang 31-08-2023
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết VUSEDU

ADPIA thông báo kể từ ngày 28/08/2023 chiến dịch VUSEDU chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 28-08-2023
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết HappySkin

ADPIA thông báo kể từ ngày 25/08/2023, chiến dịch HAPPY SKIN chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 25-08-2023
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Mediamart

ADPIA thông báo kể từ ngày 22/08/2023, chiến dịch MEDIAMART chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 22-08-2023
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Suzuwalk

ADPIA thông báo kể từ ngày 16/08/2023, chiến dịch Suzuwalk chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 16-08-2023
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Uniqlo

ADPIA thông báo kể từ ngày 03/08/2023, chiến dịch Uniqlo chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 03-08-2023
Chiến dịch Lazada Network comeback ADPIA

ADPIA thông báo kể từ ngày 02/08/2023, chiến dịch Lazada chính thức quay trở lại nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 02-08-2023
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Vaymarket

ADPIA thông báo kể từ ngày 26/07/2023, chiến dịch VAYMARKET chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 26-07-2023
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi song chiến dịch tiếp thị liên kết mới trên ADPIA

ADPIA thông báo kể từ ngày 17/07/2023 hàng loạt chiến dịch tài chính chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA. Các Publisher cập nhật để đẩy số thật tốt nha:

Huyền Trang 17-07-2023
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết TH Shop

ADPIA thông báo kể từ ngày 26/06/2023, chiến dịch TH Shop chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 26-06-2023
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Kim Ưng Vay

ADPIA thông báo kể từ ngày 15/06/2023, chiến dịch Kim Ưng Vay chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 15-06-2023
icon icon