DOANH NGHIỆP

Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp là gì? Cách thức hoạt động

Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - ERP (Enterprise Resource Planning) là một phần mềm được thiết kế để quản lý và tích hợp các chức năng cốt lõi của quy trình kinh doanh như là tài chính, nhân sự, chuỗi cung ứng, hệ thống quản lý hàng tồn kho

Hung 25-04-2024
Chuyển đổi số trong doanh nghiệp, lợi ích vai trò và giải pháp

Chuyển đổi số là quá trình áp dụng công nghệ số và các giải pháp kỹ thuật số để tối ưu hóa hoạt động và quy trình kinh doanh. Vai trò của chuyển đổi số trong doanh nghiệp rất đa dạng và quan trọng

Hung 25-04-2024
icon icon