Đăng ký tài khoản Nhà cung cấp

Thông tin người phụ trách

Thông tin người kinh doanh

Thông tin trang web


Ký tự (mô tả ngắn gọn)

Ký tự (mô tả ngắn gọn)

Phương thức quảng cáo trong đó chi phí được thanh toán khi sản phẩm được bán thường áp dụng cho các nhà bán lẻ, trung tâm thương mại

Thu hút người sử dụng xem nội dung quảng cáo để đăng nhập, điều tra, đăng ký hội viên, tham gia sự kiện, quảng bá sản phẩm. Xem nội dung chi tiết