ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN NHÀ CUNG CẤP
Thông tin người phụ trách
Thông tin người kinh doanh
Thông tin trang web

Phương thức quảng cáo trong đó chi phí được thanh toán khi sản phẩm được bán thường áp dụng cho các nhà bán lẻ, trung tâm thương mại.

Thu hút người sử dụng xem nội dung quảng cáo để đăng nhập, điều tra, đăng ký hội viên, tham gia sự kiện, quảng bá sản phẩm.
icon icon