Chiến dịch

KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT HOALASAIGON

Kể từ ngày 11/01/2022, chiến dịch HOALASAIGON chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 11-01-2022
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT COWAY

ADPIA thông báo kể từ ngày 04/01/2022, chiến dịch COWAY chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 07-01-2022
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT VISANG

ADPIA thông báo kể từ ngày 29/12/2021, chiến dịch VISANG chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 29-12-2021
KHỞI SÓNG CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ LIÊN KẾT F88

ADPIA thông báo kể từ ngày 21/12/2021, chiến dịch F88 chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 21-12-2021
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT ABOND

ADPIA thông báo kể từ ngày 13/12/2021, chiến dịch ABOND chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 13-12-2021
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTER

ADPIA thông báo kể từ ngày 13/12/2021, chiến dịch CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTER chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 13-12-2021
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT SOTERIA

ADPIA thông báo kể từ ngày 13/12/2021, chiến dịch SOTERIA chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 13-12-2021
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT FADO

ADPIA thông báo kể từ ngày 13/12/2021, chiến dịch FADO chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 13-12-2021
KHỞI CHẠY CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT TNEX

ADPIA thông báo kể từ ngày 10/12/2021, chiến dịch TNEX chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 10-12-2021
KHỞI CHẠY CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT HONDOCREAM

Từ ngày 24/11/2021, chiến dịch HONDOCREAM chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 24-11-2021
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT ASIM

Từ ngày 22/11/2021, chiến dịch ASIM chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 22-11-2021
icon