Chiến dịch

[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Onschool

ADPIA thông báo kể từ ngày 24/04/2023, chiến dịch ONSCHOOL chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 24-04-2023
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết TP Bank

ADPIA thông báo kể từ ngày 13/04/2023, chiến dịch TP Bank chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 18-04-2023
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Tiktok Shop

ADPIA thông báo kể từ ngày 12/04/2023, chiến dịch TIKTOK SHOP chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 13-04-2023
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Heramo

ADPIA thông báo kể từ ngày 06/04/2023, chiến dịch HERAMO chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 07-04-2023
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Học lái xe

ADPIA thông báo kể từ ngày 06/04/2023, chiến dịch HỌC LÁI XE chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 06-04-2023
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Cosette

ADPIA thông báo kể từ ngày 03/04/2023, chiến dịch Cosette chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 04-04-2023
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Dân Khang

ADPIA thông báo kể từ ngày 28/03/2023, chiến dịch DÂN KHANG chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 28-03-2023
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết J&T Express

ADPIA thông báo kể từ ngày 27/03/2023, chiến dịch J&T EXPRESS chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 28-03-2023
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Paragon

ADPIA thông báo kể từ ngày 27/03/2023, chiến dịch PARAGON chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 27-03-2023
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết tài chính mới trên ADPIA

ADPIA thông báo kể từ ngày 27/03/2023 hàng loạt chiến dịch tài chính chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA. Các Publisher cập nhật để đẩy số thật tốt nha:

Huyền Trang 27-03-2023
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết KKDay

ADPIA thông báo kể từ ngày 01/03/2023, chiến dịch KKDAY chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 06-03-2023
icon icon