Chiến dịch

Thông báo khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Thegioididong

ADPIA thông báo kể từ ngày 13/06/2022, chiến dịch Thegioididong chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 13-06-2022
Khởi sóng chiến dịch Tài chính Độc quyền VCash

ADPIA thông báo kể từ ngày 31/05/2022, chiến dịch VCASH chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 31-05-2022
Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Bookaway

ADPIA thông báo kể từ ngày 26/05/2022, chiến dịch BOOKAWAY chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 26-05-2022
Thông báo khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Chiến giới 4D

ADPIA thông báo kể từ ngày 20/05/2022, chiến dịch CHIẾN GIỚI 4D chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 20-05-2022
Thông báo khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Stradex

ADPIA thông báo kể từ ngày 16/05/2022, chiến dịch STRADEX chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 16-05-2022
Thông báo Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Rino

ADPIA thông báo kể từ ngày 12/05/2022, chiến dịch RINO chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 12-05-2022
Khởi sóng chiến dịch Beautybox

ADPIA thông báo kể từ ngày 14/04/2022, chiến dịch BEAUTYBOX chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 05-05-2022
Khởi sóng chiến dịch Thefaceshop

ADPIA thông báo kể từ ngày 14/04/2022, chiến dịch THEFACESHOP chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 05-05-2022
Khởi sóng chiến dịch ATC Group

ADPIA thông báo kể từ ngày 28/04/2022, chiến dịch ATC GROUP chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 28-04-2022
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT BE

ADPIA thông báo kể từ ngày 25/04/2022 chiến dịch Be App chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 25-04-2022
icon