Chiến dịch

KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT DURAMAX

ADPIA thông báo kể từ ngày 24/02/2022, chiến dịch DURAMAX chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 24-02-2022
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT BDSTUAN123

ADPIA thông báo kể từ ngày 23/02/2022, chiến dịch BDSTUAN123 chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 23-02-2022
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT ATM ONLINE

TYừ ngày 22/02/2022, chiến dịch ATM ONLINE chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 22-02-2022
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT SOFI SOLUTIONS

Từ ngày 22/02/2022, chiến dịch SOFI SOLUTIONS chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 22-02-2022
KHỞI CHẠY CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT CREDY

ADPIA thông báo kể từ ngày 10/02/2022, chiến dịch CREDY chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 11-02-2022
KHỞI CHẠY CHIẾN DỊCH THẨM MỸ VIỆN NGỌC DUNG

ADPIA thông báo kể từ ngày 10/02/2022, chiến dịch NGỌC DUNG chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 10-02-2022
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT ANYCLASS

ADPIA thông báo kể từ ngày 25/01/2022, chiến dịch ANYCLASS chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 25-01-2022
KHỞI CHẠY CHIẾN DỊCH VÕ LÂM TRUYỀN KỲ

ADPIA thông báo kể từ ngày 25/01/2022, chiến dịch VÕ LÂM TRUYỀN KỲ chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 25-01-2022
KHỞI CHẠY CHIẾN DỊCH BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ CATHAY

ADPIA thông báo kể từ ngày 18/01/2022, chiến dịch CATHAY chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 21-01-2022
KHỞI CHẠY CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT ABCARE

ADPIA thông báo kể từ ngày 18/01/2022, chiến dịch ABCARE chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 21-01-2022
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT HDBANK

ADPIA thông báo kể từ ngày 11/01/2022, chiến dịch HDBANK chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 11-01-2022
icon