Chiến dịch

KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT DRTONGHAI

Kể từ ngày 03/12/2020, chiến dịch tiếp thị liên kết DRTONGHAI chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA với nhiều chương trình hấp dẫn.

Admin 03-12-2020
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH CPL SHYNH HOUSE

Kể từ ngày 24/11/2020, chiến dịch tiếp thị liên kết CPL SHYNH HOUSE chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA với nhiều chương trình hấp dẫn.

Admin 24-11-2020
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT TÀI CHÍNH MYVIB

Kể từ ngày 23/11/2020, chiến dịch tiếp thị liên kết tài chính MyVIB chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA với nhiều chương trình hấp dẫn.

Admin 23-11-2020
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT DICHUNG

ADPIA thông báo kể từ ngày 20/11/2020, chiến dịch DICHUNG chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 20-11-2020
GAME TAM QUỐC TỐC CHIẾN CHÍNH THỨC RA MẮT TRÊN NỀN TẢNG ADPIA

ADPIA thông báo kể từ ngày 20/11/2020, GAME TAM QUỐC TỐC CHIẾN chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 20-11-2020
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT GAME NGHỊCH MỆNH SƯ

ADPIA thông báo kể từ ngày 20/11/2020, GAME NGHỊCH MỆNH SƯ chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA. Các bạn Publisher hãy nhanh chia sẻ link để được hưởng mức hoa hồng hấp dẫn từ chiến dịch tiếp thị liên kết game này nhé!

Admin 20-11-2020
RA MẮT CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT GAME GUNGUN

ADPIA thông báo kể từ ngày 20/11/2020, GAME GUNGUN chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 20-11-2020
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TÀI CHÍNH CPR HONG LEONG

ADPIA thông báo kể từ ngày 18/11/2020, chiến dịch CPR Hong Leong chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 18-11-2020
OLALA CHÍNH THỨC THAM GIA NỀN TẢNG TIẾP THỊ LIÊN KẾT ADPIA

Bắt đầu từ ngày 13/11/2020, Chiến dịch OLALA chính thức khởi sóng trên nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 13-11-2020
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH RUBYBEAUTY CHỈ CÓ TRÊN ADPIA

Bắt đầu từ ngày 11/11/2020, Chiến dịch RUBYBEAUTY chính thức khởi sóng trên nền tảng affiliate marketing của ADPIA.

Admin 11-11-2020
MERRIMAN CHÍNH THỨC THAM GIA AFFILIATE MARKETING TẠI ADPIA

Kể từ ngày 10/11/2020, chiến dịch MERRIMAN chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA với nhiều chương trình hấp dẫn.

Admin 10-11-2020