Chiến dịch

[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Bee Clean

ADPIA thông báo kể từ ngày 11/08/2022, chiến dịch BEE CLEAN chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 12-08-2022
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết MeatDeli

ADPIA thông báo kể từ ngày 02/08/2022, chiến dịch MEATDELI chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 03-08-2022
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Marathon

ADPIA thông báo kể từ ngày 02/08/2022, chiến dịch MARATHON chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 02-08-2022
Thông báo khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết SuperChinese

ADPIA thông báo kể từ ngày 21/07/2022, chiến dịch SUPERCHINESE chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 22-07-2022
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Bishin

ADPIA thông báo kể từ ngày 06/07/2022, chiến dịch BISHIN chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA

Huyền Trang 07-07-2022
[CHIẾN DỊCH MỚI] KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT OKAMI

ADPIA thông báo kể từ ngày 06/07/2022, chiến dịch OKAMI chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA

Huyền Trang 07-07-2022
Thông báo khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Infina

ADPIA thông báo kể từ ngày 23/06/2022, chiến dịch INFINA chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA

Huyền Trang 24-06-2022
Thông báo khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết VPS

ADPIA thông báo kể từ ngày 17/06/2022, chiến dịch VPS chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA

Huyền Trang 17-06-2022
Thông báo khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết TNELASER

ADPIA thông báo kể từ ngày 16/06/2022, chiến dịch TNELASER chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 17-06-2022
Thông báo khởi sóng chiến dịch Traveloka

ADPIA thông báo kể từ ngày 13/06/2022, chiến dịch Traveloka chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 13-06-2022
Thông báo khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Thegioididong

ADPIA thông báo kể từ ngày 13/06/2022, chiến dịch Thegioididong chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 13-06-2022
icon icon