Chiến dịch

KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT ANYCLASS

ADPIA thông báo kể từ ngày 25/01/2022, chiến dịch ANYCLASS chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 25-01-2022
KHỞI CHẠY CHIẾN DỊCH VÕ LÂM TRUYỀN KỲ

ADPIA thông báo kể từ ngày 25/01/2022, chiến dịch VÕ LÂM TRUYỀN KỲ chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 25-01-2022
KHỞI CHẠY CHIẾN DỊCH BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ CATHAY

ADPIA thông báo kể từ ngày 18/01/2022, chiến dịch CATHAY chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 21-01-2022
KHỞI CHẠY CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT ABCARE

ADPIA thông báo kể từ ngày 18/01/2022, chiến dịch ABCARE chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 21-01-2022
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT HDBANK

ADPIA thông báo kể từ ngày 11/01/2022, chiến dịch HDBANK chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 11-01-2022
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT HESKI

ADPIA thông báo kể từ ngày 11/01/2022, chiến dịch HESKI chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 11-01-2022
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT HOALASAIGON

Kể từ ngày 11/01/2022, chiến dịch HOALASAIGON chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 11-01-2022
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT COWAY

ADPIA thông báo kể từ ngày 04/01/2022, chiến dịch COWAY chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 07-01-2022
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT VISANG

ADPIA thông báo kể từ ngày 29/12/2021, chiến dịch VISANG chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 29-12-2021
KHỞI SÓNG CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ LIÊN KẾT F88

ADPIA thông báo kể từ ngày 21/12/2021, chiến dịch F88 chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 21-12-2021
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT ABOND

ADPIA thông báo kể từ ngày 13/12/2021, chiến dịch ABOND chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 13-12-2021
icon