Chiến dịch

KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT ICANKID

Từ ngày 20/08/2021, chiến dịch ICANKID chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 23-08-2021
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT MASVN

ADPIA thông báo kể từ ngày 09/08/2021, chiến dịch MASVN chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 09-08-2021
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT UNIE VÀ KALITE

ADPIA thông báo kể từ ngày 09/08/2021, chiến dịch UNIE và chiến dịch KALITE chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 09-08-2021
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT WISEMENTOR - BÀI KIỂM TRA NĂNG KHIẾU ONLINE

ADPIA thông báo kể từ ngày 06/08/2021, chiến dịch WISEMENTOR chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 09-08-2021
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT VITOS

ADPIA thông báo từ ngày 06/08/2021, chiến dịch VITOS chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 09-08-2021
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT BLACASA

ADPIA thông báo kể từ ngày 03/08/2021, chiến dịch BLACASA - chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 04-08-2021
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT ICANKID

ADPIA thông báo kể từ ngày 26/07/2021, chiến dịch ICANKID chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 28-07-2021
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT PIZKIE

ADPIA thông báo kể từ ngày 22/07/2021, chiến dịch PIZKIE chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 23-07-2021
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT DOCOSAN

ADPIA thông báo kể từ ngày 08/07/2021, chiến dịch DOCOSAN chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 08-07-2021
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT SMIS

ADPIA thông báo kể từ ngày 08/07/2021, chiến dịch SMIS chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 08-07-2021
RA MẮT CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ LIÊN KẾT KHANG ĐƯỜNG

ADPIA thông báo kể từ ngày 18/06/2021, chiến dịch KHANGDUONG chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA

Admin 18-06-2021
icon