Chiến dịch

RA MẮT CHIẾN DỊCH CPO CỐM TRÍ NÃO TRẠNG NGUYÊN

ADPIA thông báo kể từ ngày 14/10/2020, chiến dịch CPO Cốm Trí Não Trạng Nguyên chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 15-10-2020
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH CPO THẠCH GIẢM CÂN JELLY SLIM

ADPIA thông báo kể từ ngày 13/10/2020, chiến dịch CPO Thạch Giảm Cân JELLY SLIM của merchant Newzealand

Admin 13-10-2020
GAME GIANG HỒ SINH TỬ LỆNH CHÍNH THỨC LÊN SÓNG ADPIA

Adpia thông báo kể từ ngày 25/09/2020, Chiến dịch Game GIANG HỒ SINH TỬ LỆNH chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 25-09-2020
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH MONEYCAT TRÊN HỆ THỐNG ADPIA

Adpia thông báo kể từ ngày 17/09/2020, Chiến dịch MONEYCAT — TRỢ LÝ TÀI CHÍNH CHUYÊN NGHIỆP CỦA BẠN chính thức lên sóng

Admin 17-09-2020
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH FREEMAN TRÊN HỆ THỐNG ADPIA

Adpia thông báo kể từ ngày 16/09/2020, Chiến dịch Freeman chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 16-09-2020
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH VIVAVIVU.com TRÊN ADPIA

Adpia thông báo kể từ ngày 15/09/2020, Chiến dịch VIVAVIVU.com chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 15-09-2020
CHƯƠNG TRÌNH DOLL GAMES KHỞI SÓNG TRÊN ADPIA

Adpia thông báo kể từ ngày 07/09/2020, Chiến dịch Doll Games chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 07-09-2020
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH DRGLATT TRÊN HỆ THỐNG ADPIA

Adpia thông báo kể từ ngày 07/09/2020, Chiến dịch DR GLATT chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA

Admin 07-09-2020
KIDS PLAZA CHÍNH THỨC THAM GIA TIẾP THỊ LIÊN KẾT ADPIA

Adpia thông báo kể từ ngày 07/09/2020, Chiến dịch Kids Plaza chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 07-09-2020
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH CPQL MỞ THẺ TÍN DỤNG VPBANK

Adpia thông báo kể từ ngày 04/09/2020, Chiến dịch VPBANK chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA

Admin 04-09-2020
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH CPO EROS - BẢN LĨNH ĐÀN ÔNG

ADPIA trân trọng thông báo bắt đầu từ ngày 26/08/2020, chiến dịch CPO Eros - Bản lĩnh đàn ông chính thức khởi sóng trên nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 26-08-2020
icon