Chiến dịch

[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Elite

ADPIA thông báo kể từ ngày 06/01/2023, chiến dịch ELITE chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 06-01-2023
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết VUSEDU

ADPIA thông báo kể từ ngày 02/01/2023 chiến dịch VUSEDU chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 03-01-2023
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Klook

ADPIA thông báo kể từ ngày 22/12/2022, chiến dịch KLOOK chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 22-12-2022
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết PlatformX

ADPIA thông báo kể từ ngày 22/12/2022, chiến dịch PLATFORMX chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 22-12-2022
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết VIB

ADPIA thông báo kể từ ngày 08/12/2022, chiến dịch VIB chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 08-12-2022
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên tiếp Native Camp

ADPIA thông báo kể từ ngày 02/12/2022, chiến dịch NATIVE chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 05-12-2022
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Janflower

ADPIA thông báo kể từ ngày 04/11/2022, chiến dịch JanFlower chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 18-11-2022
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Gapo

ADPIA thông báo kể từ ngày 16/11/2022, chiến dịch GAPO chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 16-11-2022
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Dr.Clo

ADPIA thông báo kể từ ngày 03/11/2022, chiến dịch DRCLO chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 03-11-2022
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết mới trên Adpia

ADPIA thông báo kể từ ngày 20/10/2022, chiến dịch Taobao, Newchic & Pomelo chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA. Các Publisher cập nhật để đẩy số thật tốt nha:

Huyền Trang 24-10-2022
CHIẾN DỊCH AHAS CHÍNH THỨC TRỞ LẠI

Sau một thời gian tạm ngưng, từ 18.10.2022 chiến dịch AHAS đã sẵn sàng nhận traffic. Hiện tại chỉ đang áp dụng đối với hệ điều hành iOS.

Huyền Trang 18-10-2022
icon