Chiến dịch

[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Au2pc

ADPIA thông báo kể từ ngày 18/01/2024, chiến dịch AU2 chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 18-01-2024
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Tây Du Ký

ADPIA thông báo kể từ ngày 18/01/2024, chiến dịch TÂY DU KÝ chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 18-01-2024
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Kim Ưng Vay

ADPIA thông báo kể từ ngày 05/01/2024, chiến dịch Kim Ưng vay khởi sóng lại trên nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 05-01-2024
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi song chiến dịch tiếp thị liên kết A25 Hotel

ADPIA thông báo kể từ ngày 05/01/2024, chiến dịch A25 Hotel chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 05-01-2024
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Ahamove

ADPIA thông báo kể từ ngày 04/01/2024, chiến dịch Ahamove chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 04-01-2024
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Meliwa

ADPIA thông báo kể từ ngày 04/01/2024, chiến dịch Meliawa chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 04-01-2024
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Aubeat VTC Game

ADPIA thông báo kể từ ngày 03/01/2024, chiến dịch Au Beat VTC Game chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 03-01-2024
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Nineteen

ADPIA thông báo kể từ ngày 26/12/2023, chiến dịch Nineteen chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 26-12-2023
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Game Mobile

ADPIA thông báo kể từ ngày 21/12/2023, chiến dịch GAME MOBILE chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 21-12-2023
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Eco Pharmalife

ADPIA thông báo kể từ ngày 12/12/2023, chiến dịch Eco Pharmalife chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 12-12-2023
[CHIẾN DỊCH MỚI] Khởi sóng chiến dịch tiếp thị liên kết Yangmiwa

ADPIA thông báo kể từ ngày 08/12/2023, chiến dịch YANGMIWA chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 08-12-2023
icon