Chiến dịch

KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT GAME NGHỊCH MỆNH SƯ

ADPIA thông báo kể từ ngày 20/11/2020, GAME NGHỊCH MỆNH SƯ chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA. Các bạn Publisher hãy nhanh chia sẻ link để được hưởng mức hoa hồng hấp dẫn từ chiến dịch tiếp thị liên kết game này nhé!

Admin 20-11-2020
RA MẮT CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT GAME GUNGUN

ADPIA thông báo kể từ ngày 20/11/2020, GAME GUNGUN chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 20-11-2020
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TÀI CHÍNH CPR HONG LEONG

ADPIA thông báo kể từ ngày 18/11/2020, chiến dịch CPR Hong Leong chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 18-11-2020
OLALA CHÍNH THỨC THAM GIA NỀN TẢNG TIẾP THỊ LIÊN KẾT ADPIA

Bắt đầu từ ngày 13/11/2020, Chiến dịch OLALA chính thức khởi sóng trên nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 13-11-2020
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH RUBYBEAUTY CHỈ CÓ TRÊN ADPIA

Bắt đầu từ ngày 11/11/2020, Chiến dịch RUBYBEAUTY chính thức khởi sóng trên nền tảng affiliate marketing của ADPIA.

Admin 11-11-2020
MERRIMAN CHÍNH THỨC THAM GIA AFFILIATE MARKETING TẠI ADPIA

Kể từ ngày 10/11/2020, chiến dịch MERRIMAN chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA với nhiều chương trình hấp dẫn.

Admin 10-11-2020
RA MẮT CHIẾN DỊCH LALACREDIT CHỈ CÓ TRÊN ADPIA

ADPIA thông báo kể từ ngày 05/11/2020, chiến dịch Lala Credit chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 05-11-2020
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH AFFILIATE MARKETING UWASH

Bắt đầu từ ngày 03/11/2020, UWASH chính thức khởi sóng trên nền tảng affiliate marketing của ADPIA.

Admin 03-11-2020
ESAN CHÍNH THỨC CÓ MẶT TRÊN NỀN TẢNG TIẾP THỊ LIÊN KẾT ADPIA

Bắt đầu từ ngày 03/11/2020, ESAN chính thức khởi sóng trên nền tảng affiliate marketing của ADPIA.

Admin 03-11-2020
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH AFFILIATE MARKETING NETALO

Bắt đầu từ ngày 30/10/2020, NETALO chính thức khởi sóng trên nền tảng affiliate marketing của ADPIA.

Admin 30-10-2020
BAEMIN CHÍNH THỨC THAM GIA AFFILIATE MARKETING

Bắt đầu từ ngày 26/10/2020, BAEMIN chính thức khởi sóng trên nền tảng affiliate marketing của ADPIA.

Admin 26-10-2020
icon