Thông báo tạm dừng chiến dịch tiếp thị liên kết Amy Beauty & Booking
Huyền Trang 11-01-2023 214

ADPIA trân trọng thông báo Chiến dịch tiếp thị liên kết AMY BEAUTY đã tạm dừng từ ngày 10.01.2022 và chiến dịch BOOKING sẽ tạm dừng từ ngày 11.01.2022 để điều chỉnh kế hoạch kinh doanh kênh Affiliate.

thong-bao-tam-dung-chien-dich

🔸 ADPIA trân trọng thông báo Chiến dịch tiếp thị liên kết AMY BEAUTY đã tạm dừng từ ngày 10.01.2022 và chiến dịch BOOKING sẽ tạm dừng từ ngày 11.01.2022 để điều chỉnh kế hoạch kinh doanh kênh Affiliate. Thời gian chạy lại sẽ được thông báo sớm nhất có thể tới Publisher. 

Do đó, mọi kết quả phát sinh sau thời gian này sẽ không được ghi nhận.

🔸 Kính mong các Publisher thông cảm! Mọi thắc mắc, hỗ trợ trong quá trình chạy chiến dịch, vui lòng liên lạc với Người quản lý trên Newpub của bạn.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác và thấu hiểu của các Publisher!!!!

Huyền Trang 11-01-2023 214
icon