Nhận tài liệu hướng dẫn
Affiliate Marketing

THƯỞNG HOA HỒNG CHO CÁC PUBLISHER CÓ TỶ LỆ CHUYỂN ĐỔI TỐT

Merchant: tinifam | 11:09 09/09/2020

THƯỞNG NÓNG HOA HỒNG CHO CÁC PUBLISHER CÓ TỶ LỆ CHUYỂN ĐỔI TỐT

► Thời gian áp dụng tính thưởng: từ 01.09 - 30.09.2020

► Chi tiết chương trình:

 1. Cứ Publisher nào có Traffic trong giai đoạn áp dụng thưởng đạt từ 500 - dưới 1000 click Publisher được thưởng 100,000đ
 2. Cứ Publisher nào có traffic trong giai đoạn áp dụng thưởng đạt từ 1000 click - dưới 2000 click Publisher được thưởng 200,000đ
 3. Cứ Publisher nào có traffic từ 2000 click trở lên Publisher Pub được thưởng 500,000đ   

► Điều kiện để Publiher có thể tham gia chương trình thưởng: Tỷ lệ ra đơn phát sinh CVR lớn hơn hoặc bằng 1%.

Cách tính tỷ lệ ra đơn phát sinh CVR:

Tỷ lệ ra đơn phát sinh CVR = Đơn phát sinh/ Tổng số Click đạt được trong giai đoạn thưởng

Trong đó đơn phát sinh sẽ không được tính trong các trưởng hợp sau:

 • + KH đổi ý
 • + KH hủy đơn
 • + KH đặt nhưng không thực hiện nhận hàng
 • + Không liên hệ được với KH từ 2 lần trở lên hoặc liên hệ được với KH đặt hàng nhưng sai thông tin, KH báo không đặt đơn
 • + Đơn hàng là đơn hàng ảo

Nếu các đơn phát sinh mà bị hủy với các lý do hủy sau thì sẽ vẫn được tính:

 • + Hết hàng
 • + Lý do hủy từ phía đơn vị vận chuyển
 • + Các lý do từ phía nhà cung cấp

Đăng ký tham gia ngay chiến dịch TiniFam ngay tại đây: https://newpub.adpia.vn/newpub/offer_list/tinifam

Chúc các bạn thành công!

Tạo link
Merchant: tinifam | 11:09 09/09/2020

Bài viết liên quan

CHƯƠNG TRÌNH
MUA 3 Sản phẩm TPCN AZ61 - Điều trị khô hạn ở phụ nữ hoặc TPCN Y61 Se khít vùng kín nữ. TẶNG 1 Gel làm hồng vùng kín Rigid

Bình luận