THÔNG BÁO UPDATE BANNER HOA THIÊN CỐT

By: Admin | 10:30 22/01/2016

Adpia
UPDATE BANNER GAME HOA THIÊN CỐT TRÊN HỆ THỐNG ADPIA
Ngày mai, 22/01/2016, game Hoa Thiên Cốt chính thức update những tính năng mới với nhiều bất ngờ và hấp dẫn với người chơi. Chính vì vậy, những banner mới cùng sự kiện update sẽ được thay thế những banner hiện tại trên hệ thống Adpia trong ngày mai.
Chúng tôi mong các bạn Affiliate có thể cập nhật thông tin kịp thời để có những điều chỉnh tốt nhất trong quá trình truyền thông quảng cáo với sự kiện lần này.

Trân trọng!
By: Admin | 10:30 22/01/2016

Bình luận