[Thông báo] Update Banner chiến dịch EBUDA

By: Admin | 15:13 23/06/2017

UPDATE BANNER CHIẾN DỊCH EBUDA TRÊN HỆ THỐNG ADPIA

 

Chiến dịch EBUDA chính thức update thêm những lớp học mới, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng hơn.  Chính vì vậy, những banner mới cùng sự kiện sẽ được update tại trên hệ thống Adpia. 

Chúng tôi mong các bạn Affiliate có thể cập nhật thông tin kịp thời để có những điều chỉnh tốt nhất trong quá trình truyền thông quảng cáo với chiến dịch này. 

Các bạn click tại ĐÂY để cập nhật banner mới từ Ebuda.

Trân trọng!

 

By: Admin | 15:13 23/06/2017

Bình luận