Chiến dịch

RA MẮT CHIẾN DỊCH LALACREDIT CHỈ CÓ TRÊN ADPIA

ADPIA thông báo kể từ ngày 05/11/2020, chiến dịch Lala Credit chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Hoantv 05-11-2020
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH AFFILIATE MARKETING UWASH

Bắt đầu từ ngày 03/11/2020, UWASH chính thức khởi sóng trên nền tảng affiliate marketing của ADPIA.

Hoantv 03-11-2020
ESAN CHÍNH THỨC CÓ MẶT TRÊN NỀN TẢNG TIẾP THỊ LIÊN KẾT ADPIA

Bắt đầu từ ngày 03/11/2020, ESAN chính thức khởi sóng trên nền tảng affiliate marketing của ADPIA.

Hoantv 03-11-2020
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH AFFILIATE MARKETING NETALO

Bắt đầu từ ngày 30/10/2020, NETALO chính thức khởi sóng trên nền tảng affiliate marketing của ADPIA.

Hoantv 30-10-2020
BAEMIN CHÍNH THỨC THAM GIA AFFILIATE MARKETING

Bắt đầu từ ngày 26/10/2020, BAEMIN chính thức khởi sóng trên nền tảng affiliate marketing của ADPIA.

Hoantv 26-10-2020
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH MBBANK TRÊN NỀN TẢNG AFFILIATE ADPIA

ADPIA thông báo kể từ ngày 22/10/2020, chiến dịch MBBANK chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Hoantv 22-10-2020
RA MẮT CHIẾN DỊCH CPO CỐM TRÍ NÃO TRẠNG NGUYÊN

ADPIA thông báo kể từ ngày 14/10/2020, chiến dịch CPO Cốm Trí Não Trạng Nguyên chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Hoantv 15-10-2020
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH CPO THẠCH GIẢM CÂN JELLY SLIM

ADPIA thông báo kể từ ngày 13/10/2020, chiến dịch CPO Thạch Giảm Cân JELLY SLIM của merchant Newzealand

Hoantv 13-10-2020
GAME GIANG HỒ SINH TỬ LỆNH CHÍNH THỨC LÊN SÓNG ADPIA

Adpia thông báo kể từ ngày 25/09/2020, Chiến dịch Game GIANG HỒ SINH TỬ LỆNH chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Hoantv 25-09-2020
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH MONEYCAT TRÊN HỆ THỐNG ADPIA

Adpia thông báo kể từ ngày 17/09/2020, Chiến dịch MONEYCAT — TRỢ LÝ TÀI CHÍNH CHUYÊN NGHIỆP CỦA BẠN chính thức lên sóng

Hoantv 17-09-2020
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH FREEMAN TRÊN HỆ THỐNG ADPIA

Adpia thông báo kể từ ngày 16/09/2020, Chiến dịch Freeman chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Hoantv 16-09-2020
icon icon