Chiến dịch

KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH CPO THẠCH GIẢM CÂN JELLY SLIM

ADPIA thông báo kể từ ngày 13/10/2020, chiến dịch CPO Thạch Giảm Cân JELLY SLIM của merchant Newzealand

Hoantv 13-10-2020
GAME GIANG HỒ SINH TỬ LỆNH CHÍNH THỨC LÊN SÓNG ADPIA

Adpia thông báo kể từ ngày 25/09/2020, Chiến dịch Game GIANG HỒ SINH TỬ LỆNH chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Hoantv 25-09-2020
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH MONEYCAT TRÊN HỆ THỐNG ADPIA

Adpia thông báo kể từ ngày 17/09/2020, Chiến dịch MONEYCAT — TRỢ LÝ TÀI CHÍNH CHUYÊN NGHIỆP CỦA BẠN chính thức lên sóng

Hoantv 17-09-2020
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH FREEMAN TRÊN HỆ THỐNG ADPIA

Adpia thông báo kể từ ngày 16/09/2020, Chiến dịch Freeman chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Hoantv 16-09-2020
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH VIVAVIVU.com TRÊN ADPIA

Adpia thông báo kể từ ngày 15/09/2020, Chiến dịch VIVAVIVU.com chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Hoantv 15-09-2020
CHƯƠNG TRÌNH DOLL GAMES KHỞI SÓNG TRÊN ADPIA

Adpia thông báo kể từ ngày 07/09/2020, Chiến dịch Doll Games chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Hoantv 07-09-2020
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH DRGLATT TRÊN HỆ THỐNG ADPIA

Adpia thông báo kể từ ngày 07/09/2020, Chiến dịch DR GLATT chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA

Hoantv 07-09-2020
KIDS PLAZA CHÍNH THỨC THAM GIA TIẾP THỊ LIÊN KẾT ADPIA

Adpia thông báo kể từ ngày 07/09/2020, Chiến dịch Kids Plaza chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Hoantv 07-09-2020
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH CPQL MỞ THẺ TÍN DỤNG VPBANK

Adpia thông báo kể từ ngày 04/09/2020, Chiến dịch VPBANK chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA

Hoantv 04-09-2020
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH CPO EROS - BẢN LĨNH ĐÀN ÔNG

ADPIA trân trọng thông báo bắt đầu từ ngày 26/08/2020, chiến dịch CPO Eros - Bản lĩnh đàn ông chính thức khởi sóng trên nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Hoantv 26-08-2020
RA MẮT CHIẾN DỊCH THẨM MỸ VIỆN SIAM TRÊN HỆ THỐNG ADPIA

ADPIA chính thức thông báo Chiến dịch Thẩm mỹ viện SIAM chính thức khởi sóng trên nền tảng tiếp thị liên kết của ADPIA bắt đầu từ ngày 26/08/2020.

Hoantv 26-08-2020
icon