Chiến dịch

RA MẮT CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT HELLOYO

ADPIA thông báo kể từ ngày 05/03/2021, chiến dịch tiếp thị liên kết HELLOYO chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Hoantv 05-03-2021
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT VINFASTCAR

ADPIA thông báo kể từ ngày 04/03/2021, chiến dịch tiếp thị liên kết VINFASTCAR chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA

Hoantv 04-03-2021
CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT VIVIMOON RA MẮT TRÊN ADPIA

Vivimoon với hơn 50 mẫu đủ mọi màu và kiểu dáng. Thoải mái lựa chọn sản phẩm kính áp tròng phù hợp với mọi hoàn cảnh

Hoantv 25-01-2021
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT VIBCARD

ADPIA thông báo kể từ ngày 20/01/2021, chiến dịch tiếp thị liên kết VIBCARD chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Hoantv 20-01-2021
RA MẮT CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT THẨM MỸ VIỆN DELIA

ADPIA thông báo kể từ ngày 06/01/2021, chiến dịch tiếp thị liên kết thẩm mỹ viện DELIA chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA

Hoantv 06-01-2021
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT VSHOPPING

ADPIA thông báo kể từ ngày 30/12/2020, chiến dịch tiếp thị liên kết VSHOPPING chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Hoantv 30-12-2020
CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT VALA RA MẮT TRÊN NỀN TẢNG ADPIA

ADPIA thông báo kể từ ngày 28/12/2020, chiến dịch tiếp thị liên kết VALA chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Hoantv 28-12-2020
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT ELITEFLY

ADPIA thông báo kể từ ngày 24/12/2020, chiến dịch tiếp thị liên kết ELITEFLY chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Hoantv 24-12-2020
RA MẮT CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT JAVIN

ADPIA thông báo kể từ ngày 23/12/2020, chiến dịch tiếp thị liên kết JAVIN chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Hoantv 23-12-2020
CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT BEAUTY BUFFET CHÍNH THỨC KHỞI SÓNG

ADPIA thông báo kể từ ngày 18/12/2020, chiến dịch tiếp thị liên kết BEAUTY BUFFET chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Hoantv 18-12-2020
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT CSHOPBEAUTY

ADPIA thông báo kể từ ngày 17/12/2020, chiến dịch tiếp thị liên kết CSHOPBEAUTY chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA

Hoantv 17-12-2020
icon