THÔNG BÁO START CHIẾN DỊCH CPA CREDIT NOW
Admin 02-08-2022 694

Creditnow.vn là ứng dụng công nghệ chấm điểm tín dụng để đưa ra đánh giá khả năng có thể vay tiêu dùng. Creditnow liên kết với các công ty tài chính có uy tín để cung cấp cho người có nhu cầu vay được nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Dear Publishers,

Adpia xin thông báo chiến dịch CPA Credit Now đã được khởi sóng vào ngày 08/04/2019

Creditnow.vn là ứng dụng công nghệ chấm điểm tín dụng để đưa ra đánh giá khả năng có thể vay tiêu dùng.

Creditnow liên kết với các công ty tài chính có uy tín để cung cấp cho người có nhu cầu vay được nhanh chóng và hiệu quả nhất.

► Điều kiện Đơn vay thành công

- Đơn vay được xác định nguồn từ Adpia

- Đơn vay được giải ngân thành công

► Điều kiện từ chối Đơn vay

- Khách vay không đủ các điều kiện cho vay của Creditnow.

- Khách vay không vượt qua CIC ( có nợ xấu, nợ quá 3 tổ chức tín dụng...).

- Khách vay từ chối giải ngân

► Chính sách Hoa Hồng: 1,12%

LẤY LINK NGAY

Cùng Adpia đẩy số với Credit Now nhé

Admin 02-08-2022 694
icon