[SHOPEE] Thông báo điều chỉnh hoa hồng
Huyền Trang 23-04-2024 500

Hoa hồng chiến dịch Shopee chính thức thay đổi, Publisher chú ý như sau.

shopee-thay-doi-hoa-hong

🌹 Toàn bộ ngành hàng: Hoa hồng 0.7%
💥 Hoa hồng tối đa trên 1 đơn hàng (VND): 14.000 VNĐ
⏰ Áp dụng từ ngày: 18.04.2024
Cuối tháng, Publisher đừng quên đẩy số chương trình Lương về sale to ngày 25.04 tại Shopee: https://adpvn.co/NhTy

 

Huyền Trang 23-04-2024 500
icon icon