[SHOPEE] BONUS KHỦNG THÁNG 8
Huyền Trang 07-08-2023 341

ADPIA thưởng thêm hoa hồng cực căng cho các publisher đẩy số Shopee trong tháng 8 này.

shopee-bonus

Các mức thưởng chi tiết như sau:

🌿 Chương trình 1: Tăng trưởng lượng đơn hàng được duyệt 

So sánh lượng đơn hàng tháng 8 so với tháng 7, nếu:

👉 Tháng 8 tăng 110% lượng đơn hàng được duyệt so với tháng 7 thì Publisher sẽ được thưởng thêm 5% hoa hồng thành công tháng 8

👉 Tháng 8 tăng 130% lượng đơn hàng được duyệt so với tháng 7 thì Publisher sẽ được thưởng thêm 10% hoa hồng thành công tháng 8

👉 Tháng 8 tăng 160% lượng đơn hàng được duyệt so với tháng 7 thì Publisher sẽ được thưởng thêm 15% hoa hồng thành công tháng 8

🌿 Chương trình 2: Tăng trưởng tổng giá trị đơn hàng

So sánh tổng giá trị đơn hàng tháng 8 so với tháng 7

👉 Tháng 8 tăng 110% tổng giá trị đơn hàng so với tháng 7 thì Publisher sẽ được thưởng thêm 5% hoa hồng thành công tháng 8

👉Tháng 8 tăng 130% tổng giá trị đơn hàng so với tháng 7 thì Publisher sẽ được thưởng thêm 10% hoa hồng thành công tháng 8

👉Tháng 8 tăng 160% tổng giá trị đơn hàng so với tháng 7 thì Publisher sẽ được thưởng thêm 15% hoa hồng thành công tháng 8

Chương trình ngon có sẵn thì anh em đẩy lẹ làng nào!! 👉 https://adpvn.co/MjQ7

Huyền Trang 07-08-2023 341
icon icon