KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TÀI CHÍNH RAINBOW FINANCE
Admin 20-06-2022 816

Từ ngày 16/06/2020, chiến dịch tài chính Rainbow Finance chính thức áp dụng chính sách tính hoa hồng trên hệ thống tiếp thị liên kết ADPIA.

Rainbow Finance là cầu nối trực tuyến từ khách hàng đến các ngân hàng, công ty bảo hiểm và tổ chức tài chính đáng tin cậy. Rainbow giúp khách hàng tìm thấy gói sản phẩm phù hợp trong lĩnh vực tài chính/ngân hàng.

Publishers CHỌN LINK SẨN PHẨM cần chạy và TẠO LINK PHÂN PHỐI bên dưới:

Trường hợp publishers chạy sai link sẽ không ghi nhận được kết quả. Liên hệ AM nếu chưa rõ cách lấy link tracking của từng sản phẩm.

► Điều kiện chấp nhận:

  • Khách hàng nhập đủ thông tin và submit trên website
  • Telesale liên hệ tư vấn gói sản phẩm phù hợp với từng cá nhân
  • Khách hàng mua sản phẩm và hoàn thành thanh toán

► Điều kiện từ chối:

  • Khách hàng không tự đăng ký tư vấn
  • Khách hàng không có nhu cầu
  • Khách hàng không hoàn thành thanh toán

► Chính sách Hoa hồng: lên tới 180.000 VND/CPS

Đăng ký tham gia chiến dịch tại đây

Admin 20-06-2022 816
icon