KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TÀI CHÍNH RAINBOW FINANCE

By: hanh.nguyen | 01:30 16/06/2020

Từ ngày 16/06/2020, chiến dịch tài chính Rainbow Finance chính thức áp dụng chính sách tính hoa hồng trên hệ thống tiếp thị liên kết ADPIA.

Rainbow Finance là cầu nối trực tuyến từ khách hàng đến các ngân hàng, công ty bảo hiểm và tổ chức tài chính đáng tin cậy. Rainbow giúp khách hàng tìm thấy gói sản phẩm phù hợp trong lĩnh vực tài chính/ngân hàng.

Publishers CHỌN LINK SẨN PHẨM cần chạy và TẠO LINK PHÂN PHỐI bên dưới:

Trường hợp publishers chạy sai link sẽ không ghi nhận được kết quả. Liên hệ AM nếu chưa rõ cách lấy link tracking của từng sản phẩm.

► Điều kiện chấp nhận:

  • Khách hàng nhập đủ thông tin và submit trên website
  • Telesale liên hệ tư vấn gói sản phẩm phù hợp với từng cá nhân
  • Khách hàng mua sản phẩm và hoàn thành thanh toán

► Điều kiện từ chối:

  • Khách hàng không tự đăng ký tư vấn
  • Khách hàng không có nhu cầu
  • Khách hàng không hoàn thành thanh toán

► Chính sách Hoa hồng: lên tới 180.000 VND/CPS

Đăng ký tham gia chiến dịch tại đây

By: hanh.nguyen | 01:30 16/06/2020

Bài viết liên quan

KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT ICANKID
ADPIA thông báo kể từ ngày 26/07/2021, chiến dịch ICANKID chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT PIZKIE
ADPIA thông báo kể từ ngày 22/07/2021, chiến dịch PIZKIE chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT DOCOSAN
ADPIA thông báo kể từ ngày 08/07/2021, chiến dịch DOCOSAN chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Bình luận