Nhận tài liệu hướng dẫn
Affiliate Marketing

CHƯƠNG TRÌNH DOLL GAMES KHỞI SÓNG TRÊN ADPIA

By: hanh.nguyen | 03:12 07/09/2020

Adpia thông báo kể từ ngày 07/09/2020, Chiến dịch Doll Games chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA. Các bạn Publisher hãy nhanh chia sẻ link để được hưởng mức hoa hồng hấp dẫn từ chiến dịch này nhé!

► Thông tin chiến dịch:

Doll game không phải trò chơi mô phỏng gắp thú, mà trên thực tế là bạn sẽ điều khiển một chiếc máy gắp thú bông thật sự, chỉ khác là bạn thao tác qua điện thoại. Vì vậy, nếu gắp được, bạn hoàn toàn có thể nhận được thú bông nếu muốn.

► Điều kiện chấp nhận:

- User truy cập game bằng trình duyệt Mobile web

- Tham gia gắp thú bông ( Mỗi user có sẵn 70 xu gắp thú Miễn phí )

► Hoa hồng: 10.000 VND /CPA

► Điều kiện từ chối:

- User KHÔNG sử dụng trình duyệt Mobile Web để chơi

- KHÔNG chấp nhận những kết quả trùng IP, trùng thiết bị

- Tỉ lệ chuyển đổi dưới 30%. Nhà cung cấp có quyền không thanh toán toàn bộ kết quả đã phát sinh trước đó.

Đây là phiên bản dùng thử có giới hạn nên sẽ kết thúc sớm khi đủ số lượng.

Link tham gia chiến dịch: https://newpub.adpia.vn/newpub/offer_list/dollgame

By: hanh.nguyen | 03:12 07/09/2020

Bài viết liên quan

KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH MONEYCAT TRÊN HỆ THỐNG ADPIA
Adpia thông báo kể từ ngày 17/09/2020, Chiến dịch MONEYCAT — TRỢ LÝ TÀI CHÍNH CHUYÊN NGHIỆP CỦA BẠN chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA. Các bạn Publisher hãy nhanh chia sẻ link để được hưởng mức hoa hồng hấp dẫn từ chiến dịch này nhé!
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH FREEMAN TRÊN HỆ THỐNG ADPIA
Adpia thông báo kể từ ngày 16/09/2020, Chiến dịch Freeman chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA. Các bạn Publisher hãy nhanh chia sẻ link để được hưởng mức hoa hồng hấp dẫn từ chiến dịch này nhé!
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH VIVAVIVU.com TRÊN ADPIA
Adpia thông báo kể từ ngày 15/09/2020, Chiến dịch VIVAVIVU.com chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA. Các bạn Publisher hãy nhanh chia sẻ link để được hưởng mức hoa hồng hấp dẫn từ chiến dịch này nhé!

Bình luận