Chiến dịch mới cực dễ, cực hấp dẫn
Huyền Trang 20-02-2023 357

Hàng loạt chiến dịch tài chính hot rầm rầm rộ rộ đổ bộ đến nhà ADPIA. Publisher nhà mình biết tin này chưa nhỉ?

credit-adpia

✔️ Chiến dịch: Takomo

✨ Hoa hồng: 89.000VNĐ

⭐️ Link: https://newpub.adpia.vn/newpub/offer_list/takomo

 

✔️ Chiến dịch: Senmo

✨ Hoa hồng: 30.000VNĐ/CPS

⭐️ Link: https://newpub.adpia.vn/newpub/offer_list/senmo

 

✔️ Chiến dịch: Money Cat

✨ Hoa hồng: 242.000VNĐ

⭐️ Link: https://newpub.adpia.vn/newpub/offer_list/moneycat

 

✔️ Chiến dịch: Moneyveo

✨ Hoa hồng: 262.000VNĐ

⭐️ Link: https://newpub.adpia.vn/newpub/offer_list/moneyveo

 

✔️ Chiến dịch: Vayvnđ

✨ Hoa hồng: 325.000VNĐ

⭐️ Link: https://newpub.adpia.vn/newpub/offer_list/vayvnd

 

✔️ Chiến dịch: VAMO

✨ Hoa hồng: 227.000VNĐ

⭐️ Link: https://newpub.adpia.vn/newpub/offer_list/vamo

 

✔️ Chiến dịch: SOLCREDIT

✨ Hoa hồng: 135.000 VND/CPS

⭐️ Link: https://newpub.adpia.vn/newpub/offeer_list/solcrdit

 

✔️ Chiến dịch: Doctor Đồng

✨ Hoa hồng: 58.000 VND/CPL

⭐️ Link: https://newpub.adpia.vn/newpub/offer_list/doctordong

 

Đẩy số liền tay tiền ngay vào ví thôi nàooo 💃💃

Huyền Trang 20-02-2023 357
icon