Thu nhập không giới hạn cùng Adpia Influencer Platform

Thu nhập
không giới hạn cùng
Adpia Influencer
Platform

Nền tảng performance marketing chia sẻ hoa hồng 10 - 20% trên mỗi sản phẩm và giúp KOL nâng tầm thương hiệu cá nhân

Đăng ký ngay

Influencer được gì khi hợp tác cùng ADPIA ?

icon

Hoa hồng
hấp dẫn

icon

Đa dạng sản phẩm AFFILIATE

icon

Phát triển thương hiệu cá nhân

icon

Nhiều dự án
tiềm năng

Quyền lợi Influencer nhà ADPIA

OPTION 1

basic

 • Thu nhập từ 20M/tháng
 • Website cá nhân
 • Chính sách ưu đãi hàng tháng
 • Mã giảm giá độc quyền cho fans
 • Hỗ trợ Content
OPTION 2

Plus

 • Thu nhập 50M/tháng
 • Website cá nhân
 • Chính sách Bonus đặc biệt trong tháng đầu tiên
 • Hỗ trợ 24/7 trong tháng đầu tiên
 • Được trải nghiệm sản phẩm mẫu, voucher ưu đãi từ các brand
 • Hỗ trợ Content
OPTION 3

Pro

 • Thu nhập 50M++/tháng
 • Website cá nhân
 • Chính sách Bonus đặc biệt trong tháng đầu tiên
 • Hỗ trợ 1:1, 24/7
 • Được trải nghiệm sản phẩm mẫu, voucher ưu đãi từ các brand
 • Hỗ trợ Content
Thu nhập không giới hạn cùng Adpia Influencer Platform

Điều kiện gia nhập
Cộng động Influencer ADPIA

Thu nhập không giới hạn cùng Adpia Influencer Platform
Thu nhập không giới hạn cùng Adpia Influencer Platform
Thu nhập không giới hạn cùng Adpia Influencer Platform

Quy trình hợp tác đơn giản với Adpia

Thu nhập không giới hạn cùng Adpia Influencer Platform Thu nhập không giới hạn cùng Adpia Influencer Platform
icon icon