Tag :

Ứng dụng của trí tuệ nhân tạo (AI) - Trong cuộc sống và công việc

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) là một lĩnh vực trong khoa học máy tính mà mô phỏng khả năng thông minh của con người trong các hệ thống máy tính. AI đã có những ứng dụng đa dạng vào nhiều lĩnh vực khác nhau, góp phần cải thiện cuộc sống và tăng cường hiệu suất trong mọi công việc

Hung 06-03-2024
icon