Tag :

Commission là gì? Commission của một sản phẩm tiếp thị liên kết được tính như thế nào?

Nếu bạn đang tham gia tiếp thị liên kết, kiếm tiền online thì cũng sẽ thường xuyên nhắc đến thuật ngữ “commission". Nắm được thuật ngữ và cơ chế, chính sách thanh toán commission của từng nhà cung cấp sẽ giúp các bạn lựa chọn sản phẩm đem lại nhiều lợi nhuận nhất.

Hoantv 26-05-2021
icon icon