Hướng dẫn

Bài viết này sẽ giúp các bạn thực hiện công đoạn thanh toán trên hệ thống của Adpia trở nên vô cùng đơn giản. 

QUY ĐỊNH VỀ THANH TOÁN TRÊN HỆ THỐNG ADPIA

1. CHU KỲ THANH TOÁN:

Mỗi tháng Adpia sẽ thực hiện thanh toán hoa hồng thực nhận cho các affiliate 2 lần:

Quy trình thanh toán doanh thu phát sinh trong tháng T như sau:

ĐỢT 1:

  • Từ 10 đến 12 tháng T: Affiliate đăng kí nhận hoa hồng theo hướng dẫn trên trang cá nhân tại hệ thống
  • Ngày 15 tháng T: Adpia thực hiện thanh toán hoa hồng cho các Publisher.

ĐỢT 2:

  • Từ 25 đến 27 tháng T: Affiliate đăng kí nhận hoa hồng theo hướng dẫn trên trang cá nhân tại hệ thống
  • Ngày 30 tháng T: Adpia thực hiện thanh toán hoa hồng cho các Publisher.

Mọi khiếu nại của Affiliate được ghi nhận và xử lý trong ở lần thanh toán hoa hồng tiếp theo.

Với những khoản doanh thu từ 2 triệu đồng trở lên*, doanh thu thực nhận là phần doanh thu thực Affiliate nhận được sau khi trừ đi 10% thuế thu nhập cá nhân mà Adpia thay mặt đối tác nộp cho nhà nước và các chi phí phát sinh (phí chuyển tiền…).

Với những khoản doanh thu dưới 2 triệu đồng*, doanh thu của Affiliate sẽ không bị khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân.

2. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:

Adpia thanh toán qua hai hình thức sau:

• Thanh toán qua tài khoản ngân hàng/ATM.

• Nhận tiền trực tiếp tại VP công ty tại địa chỉ: tầng 30, tòa Handico, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

3. HẠN MỨC THANH TOÁN:

Với hình thức thanh toán qua ngân hàng/ATM cá nhận trực tiếp: Adpia sẽ thanh toán khi doanh thu cá nhân đạt từ 200.000 VNĐ. Trong trường hợp chưa đủ hạn mức thanh toán sẽ được cộng dồn sang tháng tiếp theo.

4. THUẾ VAT, THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ CÁC KHOẢN PHÍ NHÀ NƯỚC QUY ĐỊNH (NẾU CÓ)

Các cá nhân/tổ chức sẽ phải chịu thuế VAT và thuế thu nhập các nhân (với cá nhân) hoặc thuế thu nhập doanh nghiệp (với doanh nghiệp). Số tiền này được khấu trừ trực tiếp 10% từ doanh thu của các Affiliate để nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật.

5. KÍ KẾT HỢP ĐỒNG VỚI AFFILIATE CÁ NHÂN

Với các Affiliate cá nhân nhận thanh toán lần đầu tiên cần các thủ tục sau:

Cập nhật đầy đủ thông tin

Chứng mình nhân dân

Tài khoản ngân hàng

• Cập nhật thông tin tại: https://newpub.adpia.vn/newpub/user

Phòng Marketing, Công ty Cổ phần Adpia

Tầng 30, tòa nhà Handico, đường Phạm Hùng, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điên thoại: 024.22.606.075

Tải hợp đồng tại đây

———————————————————————————————————–

Chú thích:

* Căn cứ theo khoản i điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ tài chính thì:

  • Những lao động thời vụ có  thu nhập dưới 2 triệu/lần hoặc /tháng sẽ không bị khấu trừ 10% thuế TNCN.
  • Nếu có thu nhập từ 2 triệu/lần hoặc /tháng trở lên thì khi trả lương, kế toán sẽ khấu trừ thuế 10% thuế TNCN trên thu nhập trước khi trả cho CTV đồng thời cấp  chứng từ khấu trừ thuế cho CTV
icon