Những định nghĩa cần biết

1. Affiliate (cộng tác viên): Cá nhân/ tổ chức thực hiện việc tiếp thị cho sản phẩm/dịch vụ của Nhà cung cấp trên nền tảng Internet và nhận hoa hồng khi có phát sinh đơn hàng hoặc có hành động của khách hàng (hoàn thành mẫu đăng kí, tải, trả lời khảo sát...).


2. Merchant (nhà cung cấp): Công ty hoặc cá nhân có nhu cầu quảng cáo cho sản phẩm/dịch vụ. Đơn vị này liên kết với hệ thống tiếp thị liên kết Adpia và thanh toán hoa hồng cho mỗi kết quả được tạo.


3. CPS (Cost per sales): Hoa hồng được trả cho mỗi hành động có tính phí (đã chốt sales và thanh toán giá trị đơn hàng)


4. CPA: (Cost per Action): Hoa hồng được trả cho mỗi hành động hoặc sự chuyển đổi đủ điều kiện, như hoàn thành mẫu đăng ký, tham gia sự kiện, tải phần mềm ứng dụng…


3. Cookie

4. Quy luật last click