Hướng dẫn

I. Mục Báo cáo:

Chi tiết chiến dịch mà Publishers chạy sẽ được hiện ra đầy đủ bao gồm:

1. Báo cáo hiệu quả:

Thứ tự chiến dịch được hiển thị theo ID, tổng lượt click, click thực, tỉ lệ click, kết quả phát sinh, tỉ lệ chuyển đổi, doanh số và hoa hồng nhận được.

hướng dẫn xem báo cáo affiliate

2. Báo cáo chi tiết:

Báo cáo cụ thể hơn về chiến dịch với tổng doanh thu và tổng hoa hồng mà bạn có thể tìm kiếm và quan sát.

hướng dẫn xem báo cáo affiliate

II. Mục Thanh Toán:

Bao gồm các yêu cầu thanh toán hoa hồng và lịch sử thanh toán hoa hồng như sau:

1. Yêu cầu thanh toán:

Publishers có thể yêu cầu rút  tiền với điều kiện hoa hồng từ 200.000đ trở lên. Thời gian rút tiền từ 10 – 12 và 25 – 27 hàng tháng.

hướng dẫn xem báo cáo affiliate

2. Lịch sử thanh toán:

Publishers có thể tìm kiếm cũng như theo dõi lịch sử rút tiền của mình trên hệ thống này của Adpia.

 

icon