Tag :

Trang facebook bị hạn chế quảng cáo nguyên nhân và cách khắc phục

Chạy quảng cáo người dùng sẽ không thể tránh khỏi được tình trạng trang facebook bị hạn chế quảng cáo. Cách khắc phục page bị chặn quảng cáo như thế nào?

Tuyên 23-06-2022
icon