Tag :

Tổng hợp các tool AI chuyên dụng để Edit Video

Các công cụ AI Edit Video cũng có khả năng nhận dạng và phân loại nội dung trong video. Chúng có thể tự động nhận diện khuôn mặt, vật thể, hoặc cảnh quay, giúp nhà chỉnh sửa dễ dàng tìm kiếm và sắp xếp nội dung, cũng như áp dụng các hiệu chỉnh tự động dựa trên nội dung.

Hung 11-03-2024
icon icon