Tag :

Kalodata: Ứng dụng hỗ trợ kinh doanh trên TikTok shop tương tự Shoplus

Kalodata là công cụ phân tích và dự đoán xu hướng TikTok, giúp cho nhà bán hàng (Seller) hay nhà sáng tạo (Creator) có thể tăng trưởng doanh số bán hàng trên TikTok Shop, kiếm tiền với hình thức tiếp thị liên kết TikTok hiệu quả hơn.

Hung 16-08-2023
icon