Tag :

[ATMONLINE] Thông báo tăng hoa hồng chiến dịch ATMONLINE

ADPIA xin thông báo bắt đầu từ ngày 18/08/2022, chương trình tiếp thị liên kết ATMONLINE điều chỉnh TĂNG HOA HỒNG lên 240.000 VNĐ/ CPA trên nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 18-08-2022
[ATMONLINE] Thông báo thay đổi hoa hồng chiến dịch ATMONLINE

ADPIA xin thông báo bắt đầu từ ngày 16/06/2022, chương trình tiếp thị liên kết ATMONLINE điều chỉnh HOA HỒNG lên 231.000vnđ/CPS trên nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 16-06-2022
[ATMONLINE] Thông báo tăng hoa hồng chiến dịch ATMONLINE

ADPIA xin thông báo bắt đầu từ ngày 06/06/2022, chương trình tiếp thị liên kết ATMONLINE điều chỉnh TĂNG HOA HỒNG lên 238.00vnđ/CPS trên nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Huyền Trang 06-06-2022
icon