Hỗ trợ trực tiếp:   04 2260 6074(75)

Lựa chọn giao diện AC thử nghiệm

NHẬN BONUS 2.000VNĐ NGAY KHI NEW AFFILIATE ĐƯỢC GIỚI THIỆU KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN

NHẬN BONUS 2.000VNĐ

NGAY KHI NEW AFFILIATE ĐƯỢC GIỚI THIỆU KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN

------------------------------------------------------------------------------------

 

Từ ngày 15/7/2016 đến hết ngày 31/7/2016,, ADPIA tặng thêm 2000 VNĐ cho chiến dịch CPA

"Giới thiệu hội viên ADPIA", cụ thể như sau:

- Thời gian: Từ 15/6/2017 đến 15/9/2017.

- Merchant: ADPIA

- Hình thức: CPA - giới thiệu hội viên

- Hoa hồng: 20.000/CPA  + 2.000/CPA

CHI TIẾT HOA HỒNG:

* Tặng thêm: 2.000 VNĐ - Tài khoản New Affiliate được đăng ký và kích hoạt. 
* Hoa hồng: 20.000 VNĐ - New Affiliate login 3 lần trong 7 ngày

ĐIỀU KIỆN CÔNG NHẬN KẾT QUẢ

1. New affiliate phải có web/blog/forum... là thật
2. Các thông tin đăng ký là thật ( email, số điện thoại)

Đăng kí tham gia CPA tại Link