Hỗ trợ trực tiếp:   04 2260 6074(75)

Lựa chọn giao diện AC thử nghiệm

HƯỚNG DẪN LÀM SMART BANNER

Smart Banner sẽ giúp cho quảng cáo của bạn hấp dẫn người dùng hơn với những đặc điểm dưới đây:

1. Sử dụng một lúc được nhiều banner
2. Hiển thị theo dạng slide động bắt mắt
3. Có thể dùng được nhiều banner cùng lúc

Cùng theo dõi hướng dẫn tạo Smart Banner dưới đây để nâng cao hiệu quả quảng cáo bạn nhé.