Hỗ trợ trực tiếp:   04 2260 6074(75)

Lựa chọn giao diện AC thử nghiệm

CPS là gì? ý nghĩa và vai trò với thương mại điện tử

CPS là gì?

CPS trong tiếp thị liên kết Affiliate marketing được biết đến như một hình thức hoạt động cụ thể hơn củ CPA nó kêu gọi hành động chính xác của người sử dụng đó là mua hàng và thanh toán đơn hàng thành công. Cũng chính vì thế chi phí quảng cáo CPS được thanh toán dựa trên doanh thu bán hàng khi khách hàng đã hoàn thành xong việc mua bán. Tất nhiên Affiliate network vẫn đứng giữa người giới thiệu và nhà quảng cáo để cung cấp các dịch vụ chăm sóc và hướng dẫn cũng như thiết kế baner các hệ thống đếm kiểm tra và đảm bảo tính công bằng minh bạch, giải quyết khi có tranh chấp xảy ra.

Vai trò của CPS với thương mại điện tử

Thương mại điện tử đang phát triển từng ngày, với Việt Nam thương mại điện tử mang đến cơ hôi phát triển vượt bậc cho cả các nhà đầu tư, doanh nghiệp cũng như cộng đồng. Vậy, CPS sẽ nằm ở đâu trong bức tranh đó? CPS sẽ đóng vai trò là cầu nối quan trọng cho mọi việc buôn bán và trao đổi giao dịch hàng hóa trong tương lai. Hình thức CPS cùng với tiếp thị liên kết sẽ tạo nên một môi trường kinh doanh mà ở đó cả nhà quảng cáo sử dụng ít chi phí nhất cho quảng cáo, người giới thiệu nhận được hoa hồng hấp dẫn nhất.