NHẬN BONUS 2.000VNĐ NGAY KHI NEW AFFILIATE ĐƯỢC GIỚI THIỆU KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN

By: Admin | 13:54 18/07/2016

 

NHẬN BONUS 2.000VNĐ

NGAY KHI NEW AFFILIATE ĐƯỢC GIỚI THIỆU KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN
------------------------------------------------------------------------------------

Từ ngày 15/7/2016 đến hết ngày 15/08/2016,, ADPIA tặng thêm 2000 VNĐ cho chiến dịch CPA

"Giới thiệu hội viên ADPIA", cụ thể như sau:

- Thời gian: Từ 15/6/2016 đến 15/9/2016.

- Merchant: ADPIA

- Hình thức: CPA - giới thiệu hội viên

- Hoa hồng: 20.000/CPA  + 2.000/CPA

CHI TIẾT HOA HỒNG:

* Tặng thêm: 2.000 VNĐ - Tài khoản New Affiliate được đăng ký và kích hoạt. 
* Hoa hồng: 20.000 VNĐ - New Affiliate login 3 lần trong 7 ngày

ĐIỀU KIỆN CÔNG NHẬN KẾT QUẢ

1. New affiliate phải có web/blog/forum... là thật
2. Các thông tin đăng ký là thật ( email, số điện thoại)

Đăng kí tham gia CPA tại Link

 

By: Admin | 13:54 18/07/2016

Bình luận