merchant sevice

PHƯƠNG THỨC QUẢNG CÁO

CHỈ DỰA TRÊN HIỆU QUẢ

CHỈ THANH TOÁN KHI PHÁT SINH ĐƠN HÀNG


ĐĂNG KÝ

SỞ HỮU NGAY MỘT ĐỘI MARKETER ONLINE CHUYÊN NGHIỆP
MÀ KHÔNG PHẢI TRẢ LƯƠNG HÀNG THÁNG

ADPIA MANG TỚI

Nguồn khách hàng, cộng tác viên phong phú

NGUỒN KHÁCH HÀNG
TIỀM NĂNG

Tăng lượng truy cập website

LƯỢNG TRAFFIC
WEBSITE

Tăng doanh số bán hàng

DOANH SỐ
BÁN HÀNG

HỢP TÁC VỚI ADPIA

TIẾP THỊ ONLINE EXPERT-ADPIA, PHƯƠNG THỨC MỞ RỘNG KÊNH KINH DOANH
DỄ DÀNG NHANH NHẤT MÀ KHÔNG LÃNG PHÍ

Đăng ký nhà cung cấp với Adpia
Phương thức quảng cáo trong đó chi phí được thanh toán khi sản phẩm được bán thường áp dụng cho các nhà bán lẻ, trung tâm thương mại

CPS

Thu hút người sử dụng xem nội dung quảng cáo để đăng nhập, điều tra, đăng ký hội viên, tham gia sự kiện, quảng bá sản phẩm.

CPA

ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU

Các đối tác thương mại điện tử nổi tiếng liên kết với Adpia