Merchant/Chiến dịch quảng cáo

LIÊN KẾT NHÀ CUNG CẤP (MERCHANT)

Bước đầu tiên sau khi đăng nhập là việc lựa chọn và liên kết với các Nhà cung cấp (Merchant). Bạn có thể liên kết toàn bộ hoặc 1 vài nhà cung cấp mà bạn quan tâm.

Để xem danh sách tất cả các Nhà cung cấp của ADPIA, tại khung tìm kiếm trên trang chủ trang quản lý Affiliate Center (http://ac.adpia.vn/) Click "GO"

Click "Go" -> Tìm kiếm danh sách Merchant

Danh sách Merchant

Danh sách Merchant

Hãy click vào mỗi Nhà cung cấp để xem thông tin chi tiết. Và click "Join" nếu bạn quyết định liên kết quảng cáo với Nhà cung cấp đó.

Còn bây giờ, hãy xem bạn hiểu gì về các thông tin đưa ra của nhà cung cấp và chiến dịch đó:

Xem thông tin và liên kết Merchant