Nhận tài liệu hướng dẫn
Affiliate Marketing

Merchant/Chiến dịch quảng cáo

Danh sách toàn bộ các Merchants sẽ được hiển thị khi bạn vào mục Offers

Các chiến dịch từ các bên Merchants được  triển khai cụ thể. Bạn có thể lọc tìm kiếm Merchants theo từ khóa, loại chiến dịch cùng với sản phẩm/dịch vụ phù hợp.

 

 

- Trên giao diện mục offer, các publishers có thể nhìn  thấy rõ tên chiến dịch, mức hoa hồng, lĩnh vực ngành nghề và loại chiến dịch sẽ chạy.
- Click vào Lấy Link chiến dịch sẽ hiện cụ thể và đầy đủ hơn về thông tin chiến dịch.
 
 
- Thông số về banner link cũng được đề xuất phù hợp: 728 x 90, 300 x 300, 120 x 600.