Nhận tài liệu hướng dẫn
Affiliate Marketing

Cập nhật thêm các chương trình khuyến mãi tháng 11 Adayroi

Merchant: adayroi | 10:29 07/11/2019

Xin gửi đến các bạn Affiliate các chương trình ưu đãi mới của Adayroi, diễn ra đến 30/11, cụ thể:

  1. Campaign chính Adayroi
  • LIST TOP SKU theo từng ngành hàng triển khai cho campaign 11.11

Xem chi tiết tại > https://drive.google.com/file/d/1Je2EfLUKkmCl3vySMbZH0LS8qOEhQTBT/view?usp=sharing

  • LIST TOP SKU của ICT trong tháng 11 tại đính kèm

Xem chi tiết sản phẩm tại > https://drive.google.com/file/d/1md0FB88e4I3IuWZ8hV8O6K4PjgbhB-_U/view?usp=sharing

2. ICT campaign

Cụ thể 24 ICT campagin khuyến mãi  mời bạn xem tại > http://bit.ly/Adayroi_11update

Chúc các bạn tháng 11 nhiều hoa hồng!

Tạo link
Merchant: adayroi | 10:29 07/11/2019

Bình luận