Hỗ trợ trực tiếp:   04 2260 6074(75)

Lựa chọn giao diện AC thử nghiệm

Chiến dịch mới - hoa hồng từ 250k với PDCA

Merchant Duyanh

Gần 2 năm đã có hơn 6.800 chủ doanh nghiệp tham dự khóa học kết quả 98% học viên hài lòng và áp dụng trực tiếp được vào công việc, khóa học "Giải phóng lãnh đạo" -Phương pháp đặc biệt giúp quản trị nhân sự Nhàn Hơn, Hiệu Quả hơn.

Adpia xin trân trọng giới thiệu chiến dịch CPS: PDCA

Thời gian: từ 12/8/2016

Hình thức: Bán khóa học "Giải phóng lãnh đạo" của PDCA

Hoa hồng: 28% trên giá trị đơn hàng

Điều kiện công nhận kết quả: khách hàng đăng ký mua vé và thanh toán khóa học.

Đăng ký tham gia chiến dịch