Hỗ trợ trực tiếp:   04 2260 6074(75)

Lựa chọn giao diện AC thử nghiệm

Adpia cùng các bạn
Biến ước mơ thành sự thật

Affiliate Marketing Leader - Turning eVision into Reality

Xây dựng cho các Merchant các kênh kinh doanh hiệu trên internet hiệu quả đồng thời cung cấp lợi ích cho Affiliate - người điều hành trang web và hỗ trợ mang đến lợi nhuận bằng các hoạt động giao dịch.

AFFILIATE MARKETING SERVICE PROVIDER

Là chiến lược tiếp thị không cân mất phí đầu tư và tiếp thị, Merchant vẫn có cơ hội tìm kiếm khách hàng mới và quảng bá thương hiệu của mình đồng thời phân chia vai trò mới của Affiliate với tư cách vừa là người đi mua thực hiện mua bán sản phẩm vừa là người hợp tác kinh doanh khi quảng bá và phát triển, bán sản phẩm.

CẤU TRÚC CÔNG TY

Bằng việc cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp tới những doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong điều hành tiếp thị liên kết, Adpia không thu phí đầu tư cố định đầu tiên mà người dùng vẫn có thể sử dụng dịch vụ tiếp thị liên kết

Adpia Company