Bước 1

Kiếm tiền Online
  • 1Có phương pháp nào để thu lợi nhuận từ website
  • 2Có phương pháp nào để liên kết website của mình với các nhà quảng cáo một cách dễ dàng (E-Commerce)
  • 3Có phương pháp nào để vừa có thể duy trì mức độ tham gia của người sử dụng vào website, vừa có thể giới thiệu sản phẩm và dịch vụ phù hợp tới họ
  • 4Sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn muốn giới thiệu phải phù hợp với nhu cầu của người sử dụng và mang lại lợi nhuận?

* For foreigner: If you want to join our Affiliate. You should send email to us (Click to send)

Điều khoản sử dụng

Adpia Affiliate Marketing Leader

Kiếm tiền Online

Adpia cấm đăng những quảng cáo có nội dung bất hợp pháp, vi phạm bản quyền nhằm đảm bảo văn hóa internet, vui lòng sử dụng đúng quy cách. Xin cảm ơn!