Hỗ trợ trực tiếp:   04 2260 6074(75)

Lựa chọn giao diện AC thử nghiệm

[FREE TALK ENGLISH] Học tiếng Anh Online cho người bận rộn -

FREE TALK ENGLISH - Học tiếng Anh Online cho người bận rộn


ADPIA xin trân trọng thông báo chiến dịch 'Free talk english - tiếng anh cho người bận rộn', chính thức khởi động từ ngày 09/12/2016.

1. Thông tin Merchant

- Merchant: FREE TALK ENGLISH

* FREE TALK ENGLISH đào tạo tiếng anh theo chương trình 'Tiếng anh cho người đi làm', với phương pháp dạy - học Online.

* Chỉ cần 1 máy tính kết nối internet, học viên có thể học 24/7 với bất kỳ thời gian nào trong ngày. 
* Cam kết đạt hiệu quả với 2 thầy - 1 trò

 Chương trình học được xây dựng riêng cho mỗi học viên.

 

 

2. Thông tin chiến dịch

 

FREE TALK ENGLISK - TIẾNG ANH ONLINE CHO NGƯỜI ĐI LÀM


- Nội dung chiến dịch: CPS – Thu thập thông tin học viên
- Thời gian: Từ 09/12/2016
- Hoa hồng: 7% giá trị khóa học

- Điều kiện công nhận kết quả: - Đăng ký khóa học và thanh toán thành công trong 30 ngày kể từ ngày đăng ký.

 

 

ĐĂNG KÝ CHIẾN DỊCH

 

Để quảng bá chiến dịch, các bạn gắn Banner Link, Text Link của chiến dịch trên hệ thống website của mình đồng thời sử dụng các công cụ SEO, Google Adwords, Facebook, Email Marketing … để tạo hiệu quả tốt nhất.